لبنیات

7,500 تومان

شیر کم چرب کاله 1 لیتر

7,500 تومان

شیر پر چرب کاله 955 میلی لیتر

12,000 تومان

خامه صبحانه میهن 200 گرم

4,100 تومان

کره حیوانی پاستوریزه میهن 50 گرم

6,300 تومان

ماست چکیده با موسیر کاله 250 گرم

8,000 تومان

کره حیوانی پاستوریزه میهن 100 گرم

9,500 تومان

شیر کم چرب میهن 1 لیتر

12,400 تومان

ماست سون پر چرب کاله 900 گرم

29,000 تومان

ماست سون پر چرب کاله 2.2 کیلوگرم

1,940 تومان

ماست چکیده با موسیر کاله 100 گرم

10,500 تومان

شیر پر چرب میهن 1 لیتر

3,500 تومان

شیر کاکائو میهن 200 میلی لیتر

16,000 تومان

پنیر ورقه ای گودا کاله 180 گرم

4,500 تومان

پنیر خامه ای کاله 100 گرم

25,800 تومان

ماست کم چرب لاکتیویا کاله 1.5 کیلو گرم