فروشگاه در حال بروزرسانی می باشد.

لبنیات

12,000 تومان

شیر کم چرب کاله 1 لیتر

12,000 تومان

شیر پر چرب کاله 955 میلی لیتر

15,000 تومان

خامه صبحانه میهن 200 گرم

5,100 تومان

کره حیوانی پاستوریزه میهن 50 گرم

12,000 تومان

خامه صبحانه کاله 200 گرم

2,000 تومان

کره حیوانی پاستوریزه میهن 15 گرم

1,150 تومان

کره حیوانی پاستوریزه میهن 20 گرم

7,000 تومان

ماست چکیده با موسیر کاله 250 گرم

10,000 تومان

کره حیوانی پاستوریزه میهن 100 گرم

10,000 تومان

شیر کم چرب میهن 1 لیتر

15,000 تومان

پنیر لبنه کاله 350 گرم

15,000 تومان

ماست سون پر چرب کاله 900 گرم

32,000 تومان

ماست سون پر چرب کاله 2.2 کیلوگرم

2,100 تومان

ماست چکیده با موسیر کاله 100 گرم

8,200 تومان

ماست سون همزده 4% کاله 500 گرم