مواد غذایی منجمد

8,500 تومان

سبزی کوکو منجمد پمینا کاله 400 گرم

12,500 تومان

نخود فرنگی پمینا کاله 400 گرم

8,500 تومان

سبزی قورمه منجمد پمینا مقدار 400 گرم

13,500 تومان

فلافل پنیری منجمد پمینا 330 گرم

39,200 تومان

همبرگر 90 درصد گوشت منجمد پمینا کاله 400 گرم

8,500 تومان

سبزی پلویی منجمد پمینا کاله 400 گرم

52,000 تومان

همبرگر زغالی 90 درصد 202 وزن 400 گرم

32,500 تومان

همبرگر ممتاز 60% گوشت قرمز پمینا کاله 500 گرم

8,900 تومان

مخلوط سبزیجات منجمد کاله پمینا 400 گرمی

12,500 تومان

فلافل آماده منجمد پمینا کاله 330 گرم

8,750 تومان

سبزی آش منجمد نوبر‌سبز 400 گرم

39,500 تومان

کباب لقمه 70% گوشت منجمد کاله پمینا 9عددی 450 گرم

11,500 تومان

همبرگر هلندی کاله 500 گرم