نان و شیرینی

5,000 تومان

نان مجنی 4 عددی

3,500 تومان

نان همبرگر اورنگ 3 عددی

3,500 تومان

نان باگت کوتاه اورنگ 3 عددی

7,500 تومان

نان سوخاری ویتانا 250 گرم

6,000 تومان

نان جو اورنگ 500 گرمی

8,500 تومان

گاتا مخصوص اورنگ

8,500 تومان

گاتا خرما گردویی اورنگ

7,000 تومان

نان تست اورنگ 21 عددی

3,500 تومان

نان باگت بلند اورنگ 3 عددی