فروشگاه در حال بروزرسانی می باشد.

نان و شیرینی

7,000 تومان

نان مجنی 4 عددی

5,000 تومان

نان همبرگر اورنگ 3 عددی

5,000 تومان

نان باگت کوتاه اورنگ 3 عددی

3,500 تومان

نان لواش 4 عددی 220 گرم

7,500 تومان

نان تست اورنگ بسته 16 عددی

7,500 تومان

نان سوخاری ویتانا 250 گرم

6,000 تومان

نان جو اورنگ 500 گرمی

10,500 تومان

گاتا مخصوص اورنگ

8,500 تومان

گاتا خرما گردویی اورنگ

7,000 تومان

نان تست اورنگ 21 عددی

3,500 تومان

نان باگت بلند اورنگ 3 عددی

100 تومان

نان سنتی کاک حاوی سبوس و زعفران اورنگ 450 گرم

100 تومان

نان سنتی کاک حاوی شیره توت اورنگ 450 گرم