فروشگاه در حال بروزرسانی می باشد.

کنسرو و غذای آماده

9,000 تومان

الویه مرغ نامی‌نو 200 گرم

27,500 تومان

کنسرو ماهی تون در روغن شیلانه 180 گرم

9,000 تومان

الویه کالباس نامی نو 200 گرم

25,000 تومان

کنسرو ماهی تون با فلفل قرمز تحفه 180 گرم

14,000 تومان

کنسرو نخود سبز لئونارد 420 گرم

27,500 تومان

کنسرو ماهی تون در روغن زیتون تحفه 180 گرم

15,000 تومان

کنسرو ذرت شیرین دلپذیر مقدار 415 گرم

25,500 تومان

کنسرو قلیه ماهی تن تحفه وزن 230 گرم

11,500 تومان

کنسرو نخود سبز یک و یک 385 گرم

11,000 تومان

کنسرو نخود فرنگی دلپذیر 420 گرم

15,250 تومان

کنسرو ماهی تن در روغن تحفه 120 گرم

22,500 تومان

کمپوت گیلاس شیشه ای اروم آدا 500 گرم

22,900 تومان

کنسرو نخود فرنگی اروم آدا 750 گرم

9,850 تومان

کنسرو عدس لئونارد 420 گرم

19,900 تومان

کنسرو قیمه ماهی تحفه 230 گرم

11,950 تومان

کمپوت گلابی اروم ادا 440 گرم

19,950 تومان

کمپوت گیلاس اروم ادا 750 گرم