فروشگاه در حال بروزرسانی می باشد.

سایر انواع کنسرو سبزیجات

14,000 تومان

کنسرو نخود سبز لئونارد 420 گرم

11,500 تومان

کنسرو نخود سبز یک و یک 385 گرم

11,000 تومان

کنسرو نخود فرنگی دلپذیر 420 گرم

22,900 تومان

کنسرو نخود فرنگی اروم آدا 750 گرم