میوه و سبزیجات تازه

4,000 تومان

سیب زمینی 1 کیلوگرم

4,000 تومان

پیاز 1 کیلوگرم

6,500 تومان

بادمجان 1 کیلوگرم

3,500 تومان

فلفل سبز دلمه ای حدودا 200 گرم

7,000 تومان

هویچ 1 کیلوگرم

4,000 تومان

کلم سفید 1 کیلوگرم

7,000 تومان

کلم قرمز 1 کیلوگرم

6,000 تومان

کاهو 1 کیلوگرم

9,000 تومان

خیار 1 کیلوگرم

4,500 تومان

گوجه فرنگی 1 کیلوگرم

25,000 تومان

موز 1 کیلوگرم

8,500 تومان

فلفل دلمه رنگی حدودا 200 گرم

3,500 تومان

هندوانه 1 کیلوگرم (حداقل مقدار ۴ کیلوگرم)

8,500 تومان

کاهو پیچ 1 کیلوگرم

13,000 تومان

هلو 1 کیلوگرم

20,000 تومان

سیب گلاب 1 کیلوگرم