فروشگاه در حال بروزرسانی می باشد.

خواربار

5,450 تومان

اسپاگتی قطر 1.2 زر ماکارون 700 گرم

10,900 تومان

نان پیتزای پمینا کاله 480 گرم

6,400 تومان

ماکارونی پنه ریگاته زر ماکارون 500 گرم

7,990 تومان

ماکارونی رشته ای قطر 2.8 میلیمتر تک ماکارون 500 گرم

5,450 تومان

اسپاگتی قطر 1.7 زر ماکارون 700 گرم

5,450 تومان

اسپاگتی قطر 1/5 تک ماکارون 700 گرم

7,950 تومان

اسپاگتی 1.7 با آرد سمولینا تک‌ماکارون 700 گرم

3,000 تومان

نودل سبزیجات جهان 85 گرم

7,300 تومان

قند حبه شده گلها 450 گرم

15,500 تومان

رب گوجه فرنگی لئونارد 500 گرم

8,490 تومان

ماکارونی فرمی شلز سبزیجات تک ‌ماکارون 500 گرم

21,500 تومان

نقل مغز گردو یاورزاده 500 گرم

13,500 تومان

پرک سوخاری طلایی برتر 250 گرم

12,000 تومان

پودر ادویه سوخاری گلها 200 گرم

15,000 تومان

نودل گوشت الیت 5 عددی

20,000 تومان

رب انار فافا 300 گرم

45,000 تومان

لوبیا قرمز ساوین 800 گرم