فروشگاه در حال بروزرسانی می باشد.

مواد پروتئینی

17,850 تومان

تخم مرغ دالمن بسته 9 عددی

29,750 تومان

تخم مرغ دالمن بسته 15 عددی

22,500 تومان

ناگت مرغ منجمد پمینا 300 گرم

31,000 تومان

کراکت مرغ و پنیر پمینا 390 گرم

52,000 تومان

همبرگر زغالی 90 درصد 202 وزن 400 گرم

37,500 تومان

همبرگر ممتاز 60% گوشت قرمز پمینا کاله 500 گرم

42,500 تومان

شنیسل مرغ 500 گرمی 202

50,000 تومان

ژامبون پپرونی 90% گوشت 202 مقدار 250 گرم

37,500 تومان

همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت 202 مقدار 500 گرم

50,000 تومان

شنیتسل مغزدار پرمیوم 202 وزن 500 گرم

52,000 تومان

همبرگر ۹۰ درصد ۲۰۲ وزن ۴۰۰ گرم

39,500 تومان

کباب لقمه 70% گوشت منجمد کاله پمینا 9عددی 450 گرم

14,000 تومان

همبرگر هلندی کاله 500 گرم