مواد پروتئینی

56,000 تومان

استیک برگر 95% گوشت 202 500 گرم

39,200 تومان

همبرگر 90 درصد گوشت منجمد پمینا کاله 400 گرم

52,000 تومان

همبرگر زغالی 90 درصد 202 وزن 400 گرم

32,500 تومان

همبرگر ممتاز 60% گوشت قرمز پمینا کاله 500 گرم

39,500 تومان

کباب لقمه 70% گوشت منجمد کاله پمینا 9عددی 450 گرم

11,500 تومان

همبرگر هلندی کاله 500 گرم